9 kwietnia Prezydenta Miasta Siedlce - Andrzeja Sitnika odwiedziła młodzież i nauczyciele ze szkół partnerskich z Tampere i  Helsinek w Finlandii oraz z Berlina, która współpracuje z młodzieżą i nauczycielami siedleckiej „Królówki” w ramach Programu Erasmus+.

„To ważne doświadczenie dla całej młodzieży biorącej udział w wymianach. Wypracowanie wspólnych projektów jest dobrą podstawą do ukształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Mam nadzieję, że znajdujecie jeszcze czas na realizację podstawy programowej” – powiedział Prezydent Miasta Siedlce.

Tłumaczem spotkania był uczestnik projektu – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, który poradził sobie z tym niełatwym zadaniem znakomicie.

W programie wspólnych działań, oprócz spotkania z gospodarzem miasta, znalazły się również: nauka podstawowych zwrotów w języku polskim, poznawanie polskiej kultury i zwyczajów, wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć lekcyjnych, warsztatów muzycznych i konstrukcyjnych. Międzynarodowa wymiana to także podróże służące poznaniu walorów, historii i kultury naszego kraju. Obowiązkowa jest więc wycieczka do Warszawy i Białowieży.

Od roku 2011 “Królówka” zaangażowana jest w realizację projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Szkoła otrzymała akredytację na lata 2021-2027 oraz Nagrody European Language Label w latach 2017 i 2021. Ten wieloletni program, finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego Narodową Agencją jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, to dla społeczności szkolnej nie tylko źródło wiedzy i doświadczenia, ale także okazja do osobistego i zawodowego rozwoju. Dzięki Programowi Erasmus+ szkoła stała się miejscem międzynarodowych spotkań, podczas których regularnie gościmy uczniów i nauczycieli z różnych krajów europejskich, takich jak Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Francja czy Portugalia.

Program Erasmus+ umożliwia organizację różnorodnych działań, skupiających się na tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem, cyfryzacją, literaturą medialną oraz rynkiem pracy. Podczas tygodniowych mobilności uczniów odbywają się międzynarodowe warsztaty.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to nie tylko okazja do zdobycia nowych doświadczeń, ale również szansa na rozwój osobisty. Uczniowie otrzymują dokument Europass Mobility, który jest honorowany przy aplikowaniu na studia wyższe w całej Europie, otwierając przed nimi nowe możliwości edukacyjne i zawodowe.


W Mieście Siedlce w roku szkolnym 2023/2024 szkoły realizują aż 12 projektów w ramach Programu Erasmus+:

 1. Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000123847 - II LO dofinansowany kwotą dotacji 68 583,00 euro.
  Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.
 2. Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia – SP2 dofinansowany kwotą dotacji 16 483,00 euro.
  Okres realizacji: 30.12.2020 r. – 29.12.2023 r.
 3. Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach dofinansowany kwotą dotacji 31 174 euro.
  Okres realizacji: 01.05.2022 r. – 31.10.2023 r.
 4. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-000054701 – ZSP 3 dofinansowany kwotą dotacji 65 677,00 euro.
  Okres realizacji: 01.06.2022 r. - 31.05.2024 r.
 5. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024 – ZSP 1 dofinansowany kwotą dotacji 70 534,00 euro.
  Okres realizacji: 01.06.2022 r. – 31.05.2024 r.
 6. Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach, dofinansowany kwotą dotacji 13 548,00 euro.
  Okres realizacji: 02.04 2023r. – 01.10.2024 r.
 7. Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115720 – ZSP 2 dofinansowany kwotą dotacji 56 542,00 euro.
  Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.
 8. Na staże po sukces – ZSP 6 dofinansowany kwotą dotacji 270 957,65 zł.
  Okres realizacji: 01.10.2023 r. – 30.04.2024 r.
 9. Europejskie staże – ZSP 5 dofinansowany kwotą dotacji 286 154,82 zł.
  Okres realizacji: 01.10.2023 r. – 31.05.2024 r.
 10. Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423 – ZSP 3 dofinansowany kwotą dotacji 55 766,00 euro.
  Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.
 11.  Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861 – ZSP 1 dofinansowany kwotą dotacji 51 324,00 euro.
  Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.
 12. Sukces na stażach – ZSP 6 dofinansowany kwotą dotacji 337 297,67 zł.
  Okres realizacji: 31.12.2023 r. – 30.12.2024 r.


Naszym gościom życzymy wspaniałego, niezapomnianego pobytu w Siedlcach i samych sukcesów w budowaniu przyszłej kariery zawodowej.