Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Siedlce oraz zainteresowane grupy społeczno-zawodowe, instytucje, organizacje pozarządowe lub inne podmioty do składania uwag i opinii do Koncepcji Zagospodarowania Terenu Błoni Siedleckich.

Konsultacje społeczne prowadzone będą od dnia 3 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z koncepcją.

Uwagi i opinie można składać do 30 kwietnia 2024 r. w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych,
  2. w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Siedlce, ul. B. Prusa 16/18, II piętro pok. 214.

Koncepcja Zagospodarowania Terenu Błoni Siedleckich oraz formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie: https://www.konsultacje.siedlce.pl/pl
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/