18 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta Siedlce został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Siedlce reprezentowanym przez Andrzeja Sitnika – Prezydenta Miasta Siedlce a Uniwersytetem w Siedlcach reprezentowanym przez prof. dra hab. Mirosława Minkinę – Rektora Uniwersytetu w Siedlcach.

Przedmiotem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu, jaki zamierzamy złożyć w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.02 Wzmocnienie kompetencji uczniów. Projektem zostaną objęte licea ogólnokształcące  w Zespołach Szkół Ponadpodstawowych nr 1, 2, 3 i 4,  w których planowane są między innymi: zajęcia z kompetencji kluczowych, kursy przygotowujące do matury, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy dla nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych. Wartość projektu będzie wynosiła około 800 tys. zł.