W niedzielę, 5 maja o godz. 19:00 w Parku Miejskim Aleksandria odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce. Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymają śpiewniki i będą zaproszeni do wspólnego zaśpiewania kilku znanych utworów.

Projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #UEdlaNAS

5 maja godz. 19:00
Park Miejski Aleksandria
Wstęp wolny.