Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku plebanii w ramach inwestycji pn. „Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9228/Polski Ład.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW


Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA 

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku plebanii w ramach inwestycji pn. „Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9228/Polski Ład.

ZAMAWIAJĄCY 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach
ul. Floriańska 3, 08-110 Siedlce
NIP 8211962645, REGON 040115456

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 

Ks. Jerzy Duda – Proboszcz Parafii
tel. 25 632 54 18
email: kosciol.stary@hotmail.com

CEL ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (remont elewacji, części pomieszczeń parteru i piwnic oraz osuszenie ścian) mających za zadanie ochronę zabytkowego budynku plebanii (poprawę stanu technicznego, warunków użytkowych oraz estetyki) przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach”. Dwukondygnacyjny budynek plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach wzniesiony na planie prostokąta wybudowano w latach 1768-1774 i wpisano do rejestru zabytków pod NR A-84/420 decyzją z dn. 22.03.1962 roku jako cenny przykład XVIII-wiecznej architektury sakralnej.

https://bip.siedlce.pl/bip/89_umsiedlce/fckeditor/file/Gospodarka%20przestrzenna/2024/2024%20Segregator1.pdf

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/