8 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

8 marca 2024 r. o godz. 8.00 rozpoczęła się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji.

Link do strony naboru: https://rekrutacje-siedlce.pzo.edu.pl/formico-public/

System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 5 szkołach podstawowych. Pozwoli to rodzicom poznać ofertę wychowania przedszkolnego w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System elektroniczny zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w przedszkolach/szkołach podstawowych przez powołaną przez dyrektora komisję rekrutacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić w systemie elektronicznym, wydrukować i po podpisaniu, wraz z oświadczeniami, złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Rodzice mogą składać wnioski w przedszkolach do 22 marca do godz. 15.00. 10 kwietnia przedszkola opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie, po złożeniu przez rodziców potwierdzenia woli, 22 kwietnia – listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/