W związku z realizacją „Rozbudowy ulicy Cmentarnej w Siedlcach – odcinek od ulicy Ks. J. Niedziałka do ul. Wojskowej” od środy 20.03.2024 r. o godz. 06:00 nastąpi zamknięcie odcinka ulicy Cmentarnej na terenie miasta od skrzyżowania z ulicą Wojskową do skrzyżowania z ulicą Niedziałka.