3 marca 2024 r. podczas obchodów Światowego Dnia Inżyniera oraz 30-tej Jubileuszowej edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego i FSNT - NOT o tytuł Złotego Inżyniera tytułem "Złotego Inżyniera 30-lecia" uhonorowany został Siedlczanin Dariusz Kruk. Wśród wybitnych Laureatów tegorocznej edycji znaleźli się: były Premier Waldemar Pawlak oraz były Wicepremier Janusz Steinhoff. Statuetki wręczali: Pani Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, prof. dr hab. Michał Kleiber oraz prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

Inżynier Dariusz Kruk był już laureatem tytułu Złotego Inżyniera w 2021 roku w kategorii Menedżer.

Inż. Dariusz Kruk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Akademii Nauk Stosowanych Mazovia oraz Technikum Kolejowego w Siedlcach.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej oraz drogowej. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełniąc funkcję Dyrektora Kontraktu z powodzeniem zarządza od wielu lat największymi kontraktami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym w Polsce.

Pan inżynier na co dzień pracuje w firmie Trakcja S.A., która jako Partner Konsorcjum realizuje projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 55 Siedlce – Sokołów Podlaski w ramach Projektu Kolej Plus.Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/