Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dziś z rąk Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika odebrały pary małżeńskie z pięćdziesięcioletnim stażem. Medal ten jest przyznawany przez Prezydenta RP. Nie zabrakło kwiatów, serdeczności i mnóstwa życzeń.


Dzisiejsza uroczystość była poświęcona pięknemu JUBILEUSZOWI 50-lecia pożycia małżeńskiego, który obchodzą  następujące pary.

Państwo:

Agnieszka i Marian Bareja

Irena i Roman Głowienkowscy

Jadwiga i Jan Kamont

Krystyna i Władysław Wyrozębscy.


Wymienione pary cieszą się wielkim szacunkiem i poważaniem, są wzorem dla swoich dzieci, rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Od 50 lat dzielą wspólnie troski i radości życia, dla dobra założonej rodziny, wychowania dzieci na dobrych i wartościowych ludzi. Nie szczędzili sił, aby tworzyć szczęście w rodzinach. Lata Ich wspólnego życia upłynęły w atmosferze aktywnej pracy dla własnego dobra, dobra rodziny i społeczeństwa.

Różne to były lata, nie zawsze łatwe, nieraz pełne kłopotów. Jednak dzięki wytrwałości udało się pokonać wszystkie przeciwności. Razem udało się przeżyć, wspólnie dzieląc dobro i zło, długich 50 lat przepełnionych troską o swoich partnerów, dzieci, wreszcie wnuków i prawnuków. Za to właśnie składamy Drogim Jubilatom, słowa najwyższego uznania i szacunku.

W trakcie uroczystości przystąpiono do ceremonii wzajemnych podziękowań. Mąż i żona powtarzali słowa: Dziękuję Ci żono /mężu za wszystko co uczyniłaś/eś, że nasze małżeństwo jest zgodne szczęśliwe i trwałe”.

Zgodność, wzajemne zrozumienie, szacunek oraz trud pracy jaki został włożony dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny został doceniony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, dowodem czego jest przyznanie Szanownym Jubilatom „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Aktu dekoracji, wręczenia listów gratulacyjnych, kwiatów i upominków dokonał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Andrzeja Leszkowicza.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych Jubileuszy w szczęściu i zdrowiu!