Ireneusz Panasiuk, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, znalazł się w gronie 8 laureatów ogólnopolskiej edycji konkursu w r. 2021, natomiast Zuzanna Wilińska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, obecnie ucząca się w II Liceum Ogólnokształcącym im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach była laureatką konkursu w r.2020. Zuzanna i Ireneusz są 5. i 6. ogólnopolskim laureatem konkursu reprezentującym nasze miasto. Na czerwcowej Sesji Rady Miasta Prezydent Andrzej Sitnik wraz z w-ce przewodniczącym Rady Maciejem Nowakiem wręczyli Laureatom pamiątkowe listy gratulacyjne oraz złożyli gratulacje Rodzicom. 


Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. Konkurs, organizowany przez Fundację „Świat na Tak”, odbywa się na dwóch szczeblach: samorządowym oraz centralnym – który ma charakter ogólnopolski, obecnie uczestniczy w nim około 30 miast i powiatów. Na każdym z nich, zgodnie z nazwą konkursu, Komisje konkursowe mogą przyznać 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia w konkursie.

Konkurs „8 Wspaniałych” pozytywnie zapisał się w tradycji naszego miasta. Od 26 lat dzieci i młodzież z siedleckich szkół uczestniczą w eliminacjach i finałach konkursu. Dzięki swojej szlachetnej postawie, objawiającej się bezinteresowną pomocą słabszym i potrzebującym, stanowią wzór do naśladowania zarówno dla rówieśników, jak i dorosłych.

Charakterystyki nagrodzonych:

Zuzanna jest aktywnym członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu i Koła „Caritas”. W ramach zajęć w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad Stawami” prowadzi zajęcia dodatkowe dla mieszkańców, czyta im książki, organizuje czas wolny. Jest współorganizatorką wielu akcji charytatywnych, m.in. zbiórek żywności, projektów historyczno-patriotycznych, zbiórek darów na rzecz potrzebujących. Jest członkinią ruchu Światło – Życie przy Parafii św. Józefa w Siedlcach, gdzie uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych i innych inicjatywach tam realizowanych. Ma wiele zainteresowań i pasji (muzycznych, filmowych), które stara się rozwijać. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach literackich, naukowych i artystycznych. Jest osobą wrażliwą na potrzeby zwierząt, w wolnym czasie pomaga w schronisku dla zwierząt w Zbuczynie. Na co dzień kieruje się słowami Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Stara się czerpać ze swojego życia jak najwięcej, uczynić je lepszym dla innych, wszystko czego się podejmuje robi z wielką ochotą i ogromnym zaangażowaniem. Jest osobą pełną empatii, skromności i życzliwości, a jej odpowiedzialna i prospołeczna postawa może być wzorem dla rówieśników.

Ireneusz, tegoroczny maturzysta, jest otwartym i przyjaznym młodym człowiekiem, pełnym pomysłów, kreatywności i chęci do działania. Nigdy nie odmawia nikomu pomocy, wykazuje się empatią i wrażliwością na potrzeby innych. Jego mottem życiowym jest harcerskie hasło „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż – czyli działaj!”. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 8 lat. Jest członkiem hufca ZHP Podlasie oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Siedlce”. Był inicjatorem powstania gromady zuchowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, w której jest przybocznym i opiekunem małych zuchów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Irka w Harcerskim Klubie Ratowniczym. Aby zostać ratownikiem Irek musiał ukończyć 32-godzinny kurs pierwszej pomocy prowadzony przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP. Przeprowadził kilkanaście szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla szkół podstawowych i współtworzył przygotowany dla przedszkoli projekt „Misiowe ratowanie”. Jako dowódca harcerskiego patrolu medycznego bierze udział w zabezpieczaniu imprez masowych. Irek nigdy nie pozostaje obojętny na krzywdę, która dzieje się drugiemu człowiekowi. Niejednokrotnie sam, nie oglądając się na innych, niósł pomoc poszkodowanym, ratując ich zdrowie i życie. Potrafi też zachęcić do działania innych. Kiedy powódź dotknęła podkarpackie regiony naszego kraju, wraz z harcerską drużyną wędrowniczą, pojechał nieść pomoc poszkodowanym. Jest również członkiem Drużyny Reprezentacyjnej ZHP, bierze udział w licznych uroczystościach miejskich i państwowych. Udziela się jako wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” w Siedlcach, gdzie pomaga w opiece nad pensjonariuszami. Mimo pandemii nie zrezygnował z działania i pomocy potrzebującym. Aktywnie brał udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczył także w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności w Siedlcach. Liczne harcerskie obowiązki nie przeszkadzają mu też w realizacji innej pasji – trenowaniu sztuk walki.

Serdecznie gratulujemy Zuzannie i Ireneuszowi ! Zachęcamy do angażowania się w działania szkolnych kół wolontariatu i pomagania potrzebującym. Pamiętajcie, że dobro, które dajemy innym, zawsze do nas wraca, a troska o drugiego człowieka czyni świat lepszym.