Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników Prezydent Miasta Siedlce podjął decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2021 r.

Miejskie przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2,8,9,11,12 będą pracowały w okresie wakacyjnym przez 4 tygodnie (z wyjątkiem Miejskiego Przedszkola Nr 23, w którym przerwa wynosi 2 tygodnie ze względu na przeprowadzenie remontu oraz niektórych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).

Przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Oznacza to, że w czasie wakacji nie będzie możliwości przemieszczania się dzieci między przedszkolami, a więc zapewnioną opiekę będą miały dzieci zapisane do danego przedszkola. Chęć uzyskania opieki nad dzieckiem będzie można zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu.

Dotychczasowa organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), na wspólny wniosek Dyrektorów i Rad Rodziców miejskich przedszkoli i szkół podstawowych ustalono termin przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli ustalone na wniosek dyrektorów i rad rodziców: 

Lp.

Przedszkole

Funkcjonuje

Przerwa

1

Miejskie Przedszkole Nr 1

od 1 lipca do 28 lipca

od 2 sierpnia do 31 sierpnia

2

Miejskie Przedszkole Nr 3

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

3

Miejskie Przedszkole Nr 4

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

4

Miejskie Przedszkole Nr 6

od 1 lipca do 30 lipca

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

5

Miejskie Przedszkole Nr 9

od 4 sierpnia do 31 sierpnia

od 1 lipca do 3 sierpnia

6

Miejskie Przedszkole Nr 13

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

7

Miejskie Przedszkole Nr 14

od 1 lipca do 28 lipca

od 2 sierpnia do 31 sierpnia

8

Miejskie Przedszkole Nr 15

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

9

Miejskie Przedszkole Nr 17

od 2 sierpnia do 27 sierpnia

od 1 lipca do 31 lipca; od 28 sierpnia do 31 sierpnia

10

Miejskie Przedszkole Nr 20

od 4 sierpnia do 31 sierpnia

od 1 lipca do 3 sierpnia

11

Miejskie Przedszkole Nr 21

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

12

Miejskie Przedszkole Nr 22

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

13

Miejskie Przedszkole Nr 23

od 1 lipca do 16 lipca

od 19 lipca do 31 sierpnia

14

Miejskie Przedszkole Nr 25

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

15

Miejskie Przedszkole Nr 26

od 1 sierpnia do 27 sierpnia

od 1 lipca do 31 lipca; od 28 sierpnia do 31 sierpnia

16

Miejskie Przedszkole Nr 27

od 1 lipca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

17

Szkoła Podstawowa nr 2 – oddział przedszkolny

od 28 czerwca do 2 lipca

od 5 lipca do 31 sierpnia

18

Szkoła Podstawowa nr 8 – oddział przedszkolny

od 28 czerwca do 9 lipca

od 12 lipca do 31 sierpnia

19

Szkoła Podstawowa nr 9 – oddział przedszkolny

od 28 czerwca do 28 lipca

od 29 lipca do 31 sierpnia

20

Szkoła Podstawowa nr 11 – oddział przedszkolny

od 4 sierpnia do 31 sierpnia

od 1 lipca do 3 sierpnia

21

Szkoła Podstawowa nr 12 – oddziały przedszkolne

od 28 czerwca do 29 lipca

od 30 lipca do 31 sierpnia