29 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miasta Siedlce odbyła się uroczystość uhonorowania Jadwigi Madziar, wieloletniej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach „SuperAleksandrią”, honorową nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce.

Prestiżową „Super Aleksandrię” wręczył laureatce Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.
Jadwiga Krystyna Madziar

Urodziła się w Gdańsku, tam spędziła dzieciństwo i rozpoczęła swoją edukację szkolną, ale Liceum Ogólnokształcące ukończyła już w Sokołowie Podlaskim, a następnie Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Po niespełna dwóch latach pracy w szkole związała swoje życie zawodowe z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Siedlcach – 42 lata temu. Pracując w różnych działach, zdobywała kolejne stanowiska bibliotekarskie- od młodszego bibliotekarza po starszego kustosza.

Przełomowym momentem w życiu zawodowym J. Madziar był rok 1996 i jednomyślnie wygrany konkurs na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Od tego czasu pani dyrektor konsekwentnie zmieniała wizerunek Siedleckiej Książnicy.

W 1997 roku rozpoczęła komputeryzację i automatyzację procesów bibliotecznych. Dzięki podejmowanym przez nią działaniom MBP jest w pełni skomputeryzowana, a czytelnicy mogą korzystać z elektronicznych baz katalogowych, dostępnych także w internecie, zamawiać książki przez internet, a proces komputerowego wypożyczania usprawniają elektroniczne Karty Biblioteczne. Pani dyrektor utworzyła ważne biblioteczne działy: Czytelnię Regionalną (1998 r.) gromadzącą i udostępniającą zbiory o Siedlcach i regonie, nowoczesne, skomputeryzowane Centrum Informacyjne Biblioteki (2006 r.), Centrum Obsługi Czytelników (2007), czyli nowoczesną, zautomatyzowaną wypożyczalnię książek oraz Czytelnię Internetową (2011 r.) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Uruchomiła stronę internetową MBP, udostępniającą katalogi biblioteczne, bibliografię regionalną, e-zbiory. Wprowadziła usługę „książka mówiona na telefon” – dla osób niewidomych i niesprawnych ruchowo z Siedlec. Dzięki działaniom J. Madziar MBP w Siedlcach przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek realizujących unijny projekt „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”. Pani Jadwiga Madziar należy do dyrektorów, którzy rozpoczynali digitalizację zbiorów w Polsce. Dzięki niej najstarsze, najcenniejsze regionalia zostały zdigitalizowane i są prezentowane na stronie internetowej MBP.

Dzięki wieloletnim staraniom pani dyrektor zabytkowa, XVIII-wieczna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej została gruntownie przebudowana, praktycznie od fundamentów. Dyrektor Jadwiga Madziar aktywnie uczestniczyła w tworzeniu projektu modernizacji budynku MBP, jego realizacji, a także organizacji Biblioteki po remoncie. Przy ogromnym zaangażowaniu pani dyrektor, siedlecka książnica stała się placówką na miarę XXI wieku – piękną, funkcjonalną, nowoczesną, przyjazną, …z klimatem. Także urządzenie działów Biblioteki, utworzenie saloniku literackiego, prasowego i galerii wystawienniczych, wystrój wnętrz, to pomysły pani dyrektor, dzięki którym siedlecka książnica zyskała indywidualny styl i należny jej blask.

Z inicjatywy dyrektor J. Madziar Jubileusz 90-lecia MBP w Siedlcach uczczono odsłonięciem pomnika - ławeczki Stefana Żeromskiego, pisarza, bibliotekarza, patrona Biblioteki w latach 1960-1975, a w ogólnopolskim konkursie wyłoniono logo Biblioteki.

Pani dyrektor Jadwiga Madziar poprawiła także znacząco warunki funkcjonowania filii bibliotecznych. Zmieniła siedziby dwóch filii, pozostałe wyremontowała i zorganizowała nowoczesne placówki z komputerowym wypożyczaniem zbiorów, elektronicznymi katalogami i Kartami Bibliotecznymi, „czytelniami internetowymi” i „kącikami małego dziecka”.

Ogromną zasługą pani dyrektor było pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność MBP. W ramach różnorodnych programów, głównie MKiDN zdobyła ponad 800 000 złotych.

Pani dyrektor J. Madziar potrafiła skupić wokół Biblioteki lokalnych twórców kultury i środowisko naukowe, dzięki czemu MBP stała się ośrodkiem ważnych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych. Z jej inicjatywy były organizowane spotkania z pisarzami, konkursy literackie, promocje książek, konferencje popularnonaukowe, festyny czytelnicze, warsztaty poetyckie, kiermasze i wystawy książek.

Gośćmi Siedleckiej Książnicy byli czołowi przedstawiciele kultury polskiej m. in. ks. Jan Twardowski, Adam Zagajewski, Wiesław Myśliwski, Ernest Bryll, Barbara Wachowicz, Hanna Krall, Joanna Siedlecka, Adriana Szymańska, Ludmiła Marjańska, Wojciech Tochman, Andrzej Stasiuk, a także Zbigniew Zapasiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Zelnik, Andrzej Ferenc, Adam Ferency, Krzysztof Gosztyła, Magdalena Zawadzka, Joanna Żółkowska.

Biblioteka gościła także literatów z USA, Chorwacji, Albanii, Serbii, Czarnogóry. Co ważne, MBP włączała się do ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo, organizowała wydarzenia ważne dla miasta i regionu np. Dni Książki, Narodowe Czytanie, Światowy Dzień Książki, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Książka na Św. Jana, Cała Polska Czyta Dzieciom, Zaduszki Literackie, Turniej Jednego Wiersza, Święto Poezji, konkursy literackie „O pąsową różę Stefana Żeromskiego”, „Słowa Jana Pawła II”, El Greco-Przystanek Siedlce”, „Wokół Gombrowicza”, „List do Herberta”, „O Zapolskiej prawie wszystko”, „Książka, która pomogła mi żyć”, „Wł. S. Reymont – mistrz słowa i myśli”, „Siedlce – moje miasto”, wystawy z cyklu m. in. „Siedlce w zwierciadle czasu”.

W latach 2012-2016 była współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Literatury Kobiet „Pióro i Pazur”.

Pani dyrektor za pozyskane środki finansowe zrealizowała cieszące się dużą popularnością projekty edukacyjne i artystyczne pt. „Kim będę?”, „Czytaj z energią”, „Czytaj o Niepodległej”, a ramach współpracy partnerskiej z Komendą Miejską Policji w Siedlcach projekt edukacyjny dla dzieci „Czytam-wiem-jestem bezpieczny”.

W 2013 roku przystąpiła do projektu Kancelarii Prezydenta i Senatu RP „Archiwa Przełomu 1989-1991” i była jego aktywnym uczestnikiem. Od 2014 roku współpracowała z Zakładem Karnym w Siedlcach, a skazani w ramach terapii naprawili ponad 1000 zniszczonych książek ze zbiorów MBP.

Pani dyrektor Jadwiga Madziar jest autorką „Informatora” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, publikacji książkowej „El Greco – Przystanek Siedlce”, zredagowała także dwie książki poetyckie Eugeniusza Kasjanowicza: „w Tobie – miasto Moje” oraz „Niepodległej…” Z jej inicjatywy opracowano i wydano 18. roczników „Bibliografii Siedlec i Powiatu Siedleckiego” oraz pierwszą „Bibliografię Miasta Siedlce”. Pod jej czujnym okiem powstało wiele wydawnictw regionalnych MBP, w tym „Siedlce 1918-1939”, „Niedziela w Siedlcach, czyli kilka magicznych miejsc”, „Żeromski, Siedlce…i róże”, „Od zniewolonej do Niepodległej. Ziemia Siedlecka w latach 1794-1918 w ujęciu bibliograficznym”.

W latach 2001-2019 dyrektor J. Madziar kierowała również biblioteką powiatową na obszarze Powiatu Siedleckiego.

Siedlecka Książnica, którą kierowała starszy kustosz Jadwiga Madziar jest największą, najstarszą biblioteką w Siedlcach i regionie. W 2019 roku obchodziła Jubileusz 100-lecia swej działalności na rzecz książki i czytelnictwa.

MBP w Siedlcach oferuje czytelnikom bogate, różnorodne, systematycznie uzupełniane zbiory, liczące ponad 330 000 jedn. inw.; osiąga wysokie wskaźniki czytelnictwa oraz wskaźniki zakupu nowości wydawniczych, które są najlepszą miarą atrakcyjności Biblioteki.

Dzięki staraniom pani dyrektor oferta usługowa dla czytelników w ostatnich latach wzbogaciła się o bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków, e-kursów językowych i specjalistycznych, Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych ACADEMICA, Wypożyczalnię Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla seniorów, osób niewidomych, słabowidzących, a ostatnio wrzutnię biblioteczną – urządzenie do całodobowego, bezkontaktowego zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Siedlecka Książnica, pod kierownictwem Jadwigi Madziar została uhonorowana Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medalem SBP „W dowód uznania”. Została laureatem Nagrody im. Kierbedziów za „działalność na rzecz społeczności lokalnej”. Mieszkańcy Siedlec w 2012 roku wyróżnili I. miejscem - Otwarcie Biblioteki Miejskiej po remoncie i odsłonięcie pomnika – ławeczki Stefana Żeromskiego, uznając je za „Kulturalne wydarzenie roku”. W 2015 roku MBP zdobyła TOP REGIONU – I miejsce w Plebiscycie Wydarzenie Kulturalne Roku za wydanie i promocję książki Antoniego Wintera „Siedlce 1918-1939”. W 2019 roku z okazji 100-lecia działalności MBP została uhonorowana Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury i promocję czytelnictwa, Medalem pamiątkowym Marszałka Województwa Mazowieckiego „PRO MASOVIA” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz woj. mazowieckiego, najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Medalem Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.

Starszy kustosz Jadwiga Krystyna Madziar – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za swą działalność na rzecz książki i czytelnictwa została uhonorowana: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem „Za zasługi dla Mazowsza” Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania” oraz Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2014 roku otrzymała honorową nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandria”.

Pani Jadwiga Krystyna Madziar od 1979 roku aktywnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Przez 8 lat była przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP w Siedlcach, a także członkiem Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY.

Pani Jadwiga Madziar jest szczęśliwą żoną, matką dwojga wspaniałych dorosłych dzieci – Mileny i Miłosława (psycholożki i radcy prawnego). Jest też babcią ukochanego Tymoteusza, ucznia I klasy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Kocha życie, ludzi i książki.


GRATULUJEMY!