Dzisiaj Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik wraz ze skarbnikiem Kazimierzem Paryłą podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji, która będzie realizowana w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Władze samorządu Mazowsza reprezentował Marszałek Adam Struzik oraz członkowie zarządu województwa mazowieckiego - Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Modernizacja jest konieczna, a dzięki wsparciu samorządu Mazowsza, możliwa - podkreśla Prezydent.


Dzisiaj podpisujemy umowę na termomodernizację internatu przy ZSP nr 4 w Siedlcach, który powstał w latach siedemdziesiątych i oprócz doraźnych remontów i napraw nie był poddawany modernizacjom. Jest to obiekt energochłonny, z grzejnikami żeliwnymi o niskiej wydajności cieplnej, z przestarzałą instalacją oświetleniową. Cieszę się, że dzięki wsparciu ze strony samorządu Mazowsza uda nam się przeprowadzić modernizację i dzięki temu podnieść komfort użytkowania dla naszych uczniów. Kieruję ogromne podziękowania w stronę władz Mazowsza za to, że dostrzegają nasze lokalne potrzeby – mówi prezydent Siedlec.


Wartość inwestycji - 2.331.029,53 zł,

Kwota dotacji - 1.398.617,72 zł 

W ramach pierwszego etapu termomodernizacji wymieniono wyeksploatowaną i wypaczoną stolarkę okienną na okna PCV, wymieniono zniszczone i nieszczelne drzwi zewnętrzne oraz wykonano ocieplenie ścian fundamentowych.

Do realizacji pozostał drugi etap polegający na:
  • - ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu,
  • - wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru, wykonaniu robót wewnętrznych (położeniu tynków, gipsowaniu, malowaniu po robotach instalacyjnych, itp.).

- wymianie instalacji c.o. i zastosowaniu zaworów termostatycznych,

- wymianie instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymianie opraw na energooszczędne),

- wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. 


Umowy dofinansowujące inwestycje podpisali także dzisiaj przedstawiciele innych samorządów gminnych: na budowę stacji uzdatniania wody w Korczewie, przebudowę dróg w gminach Kotuń oraz Siedlce, remont świetlicy wiejskiej w Rzeszotkowie, rozbudowę budynku mieszczącego przychodnię i Urząd Gminy Przesmyki oraz budowę oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim. Wsparcie samorządu Mazowsza na dzisiaj podpisane umowy to kwota w wysokości ponad 16 mln zł.

To wyraz naszej mazowieckiej solidarności podkreśla marszałek Adam Struzik.
– Zdajemy sobie sprawę, że czas pandemii nie należy do łatwych. Wiele samorządów lokalnych często nie ma wystarczającej ilości środków w swoich budżetach. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby również w tym roku zabezpieczyć całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł na programy wsparcia. Niestety wiele gmin, miast, podobnie zresztą jak samorząd województwa, nie może liczyć na sprawiedliwy podział środków w ramach programów rządowych, w związku z czym to nasze wsparcie dla wielu jest jedynym źródłem dodatkowych funduszy. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega
i przedstawia projekty, które służą nie tylko rozwojowi Mazowsza, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzeby mieszkańców – podsumował marszałek Adam Struzik.

Wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności zauważa Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Nasze wsparcie kierujemy zarówno na budowę dróg gminnych, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo ich użytkowników, jak i modernizację budynku internatu w Siedlcach, budynku urzędu gminy i przychodni w Przesmykach, remont świetlicy wiejskiej w Rzeszotkowie. Ale także, ważne ze względu na środowisko naturalne i poprawę jakości życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czyli rozbudowę stacji uzdatniania wody w Korczewie i budowę nowej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim. Tak szerokie spektrum tych projektów pokazuje, jak różne są potrzeby samorządów lokalnych. Jednocześnie wszystkie te inwestycje przyczyniają się do rozwoju nie tylko poszczególnych gmin, ale i całego Mazowsza – podkreśla.

W subregionie siedleckim wsparcie samorządu Mazowsza w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego otrzymało 25 inwestycji. W sumie przeznaczyliśmy na nie ponad 60 mln zł z budżetu Mazowsza. Dzisiaj podpisujemy pierwszych siedem umów. Instrument zadań ważnych to jeden z naszych najważniejszych programów wsparcia – zaznaczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Środki z budżetu województwa mazowieckiego trafiają bezpośrednio do samorządów lokalnych na najważniejsze, wskazane przez nie inwestycje. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju tych miejscowości i poprawy jakości życia ich mieszkańców – dodała.