Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach przyjmuje zapisy dotyczące zawarcia związku małżeńskiego po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w USC celem złożenia koniecznych dokumentów.

Telefon kontaktowy 25 794 38 07.