5 maja rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego został określony Zarządzeniem nr 19/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z 29 stycznia 2021 r.


Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 17 maja 2021 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 25 maja 2021 r. Do 2 czerwca rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają na czas na złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. Natomiast 7 czerwca nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Link do strony: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl/

W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczy 12 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce oraz 3 niepubliczne szkoły podstawowe.

Szczegóły i pełna oferta szkół uczestniczących w naborze są dostępne na stronie naborowej w zakładkach: „Zasady naboru” i „Oferta”.