Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju i kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Porozumienie podpisali: Cezary Lewandowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Dariusz Grajda – członek Zarządu, Dyrektor Handlowy a dzisiaj Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce i Monika Kowalczyk – P.O. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.

Zawarte między Spółką a Szkołą porozumienie ma na celu współpracę w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem. Uczniowie wyróżniający się wiedzą będą mogli otrzymywać stypendium, absolwenci ZSP nr 6 odbywać staże zawodowe w Spółce. Dzięki współpracy uczniowie i nauczyciele ZSP nr 6 będą uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach poszerzających wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne.

Obecnie uczniowie siedleckiej „Kolejówki” kształcą się w 6 zawodach związanych z kolejnictwem:

- Technikum nr 6 – technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego.

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 – mechanik pojazdów kolejowych.


Porozumienie ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. to szansa, wsparcie i gwarancja zatrudnienia po zakończeniu edukacji dla uczniów szkoły. 

- Mam nadzieję, że znajdą się też uczniowie szkół podstawowych, którzy skorzystają z naszej oferty i podejmą naukę w naszej szkole. Nasza oferta kształcenia odpowiada realnym potrzebom rynku pracy – powiedziała Monika Kowalczyk p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.