W związku z trwającą Kampanią Społeczną STOP PRZEMOCY poMOC jest w Tobie! zostały opracowane materiały informacyjne dla mieszkańców Siedlec, w tym np. ulotki skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy domowej, jak również dla osób stosujących zachowania agresywne.


W dniu 16 kwietnia 2021 roku pierwsze materiały zostały przekazane przedstawicielom jednostek szczególnie wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako podejmujące działania interwencyjne w pierwszej kolejności.
Pakiety profilaktyczne będą systematycznie przekazywane do siedleckich placówek oświatowych, policji, placówek ochrony zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz innych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny.
Działalność informacyjno-edukacyjna będzie obecna przez cały czas trwania kampanii.