W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) Miasto Siedlce otrzymało 775 120,41 zł na zadanie pod nazwą "Budowa ulicy Karola Lewandowskiego w Siedlcach - etap II". Szacowana wartość inwestycji wyniesie ok. 1,1 mln zł, pozyskane wsparcie będzie stanowiło zatem 70% wartości planowanych prac.
Przebudowa ulicy Monte Cassino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej znalazła się na 2 miejscu listy rezerwowej z kwotą dofinansowania 2 665 277,02 zł, przy wartości kosztorysowej 3 807 538,61 zł.