26 stycznia odbył się I Towarzyski Turniej Rugby Tag, którego organizatorem był MKS Pogoń Siedlce.

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta, z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologiom Społecznym MKS Pogoń Siedlce jest organizatorem pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z prelekcjami na temat profilaktyki antyalkoholowej. Pierwszą część zadania realizuje z nauczycielami wychowania fizycznego i trenerami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, drugą część wraz ze stowarzyszeniem „Szansa”. Udział w organizacji wolnego czasu dzieci biorą prawie wszystkie siedleckie szkoły. Oprócz treningów, które odbywają się w każdej szkole, organizowane są też turnieje w wybranych placówkach. W niedzielę (26.01.2020) odbył się pierwszy z wielu zaplanowanych. Miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Pescantina 2 w Siedlcach. Następny już w lutym w hali przy ul. Prusa 6.
Uczestniczyły w nim szkoły podstawowe nr 8, 10 i 12. Pierwsze miejsce zajęła I drużyna z SP nr 10, II miejsce SP nr 12 drugi zespół, III miejsce SP nr 10 drugi zespół, IV miejsce SP nr 8, V miejsce SP nr 12 drugi zespół.
Jak widać na załączonym poniżej zdjęciu ponad 30-cioro dzieci wzięło udział w turnieju. Niedzielne popołudnie dzieci spędziły na sportowo wraz z rodzicami, którzy wspierali je dopingiem.

Wyniki Turnieju nie były istotne, ważne było zagospodarowanie czasu wolnego, spędzonego na sportowo, kształtowanie odpowiednich i pożądanych cech charakteru. - Podczas takich zajęć i turniejów staramy się wpajać młodzieży szacunek dla przeciwnika, uczymy jak zwyciężać, jak pogodzić się z porażkami i prowadzić zdrowy tryb życia. Podczas spotkań z psychologiem uświadamiamy jak wielkim zagrożeniem jest alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji tych narkotyzujących i tych dopingujących w sporcie.- mówią organizatorzy.
Każde z dzieci otrzymało upominek w postaci kalendarza oraz przekąskę, dzięki uprzejmości darczyńcy - Piekarni Baldwin ze Skórca.

Specjalne podziękowania dla piekarni Baldwin, nauczycieli Przemysława Ławeckiego, Jarosława Stosia, Pawła Bareji oraz trenera Tomasza Radzikowskiego.

inf. Grzegorz Pliszka
Oficer Rozwoju Rugby Woj. Mazowieckiego