W drugą niedzielę miesiąca, czyli 12 stycznia 2020 r., tradycyjnie o godz. 11.00, odbyło się spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Tym razem jednak jego członkowie oraz miłośnicy historii miasta i regionu spotkali w Sali Teatralnej Centrum Kultury i Sztuki. SKK świętował 25-lecie istnienia.


Siedlecki Klub Kolekcjonerów powstał 8 stycznia 1995 r. przy Muzeum Okręgowym (obecnie Regionalnym) w Siedlcach. Założyło go 34 pasjonatów – regionalistów i hobbystów z Siedlec i okolic. Dziś jest w nim ponad 200 osób, nie licząc sympatyków. Mieszkają nie tylko w Polsce, ale również w: Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii czy USA.

- Klub istniał przy muzeum do 14 września 2003 r. Następnie przez 4 lata działał przy Miejskim Ośrodku Kultury – przypomniał prezes klubu, a jednocześnie p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego, Sławomir Kordaczuk. Potem wrócił do ratusza „pod Jackiem”.

Obecnie Siedlecki Klub Kolekcjonerów jest jednym z najprężniej działających w Oddziale PTTK „Podlasie”. Jest laureatem najwyższego lauru przyznawanego w dziedzinie kolekcjonerstwa w Polsce, Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego, przyznawanej w Centrum Kolekcjonerstwa Polskiego w Krośniewicach. Nagrodę tę przyznano za bogatą działalność edukacyjną i turystyczną.

Podczas uroczystości do grona klubowiczów dołączyli: Janusz Kuligowski (legitymacja nr 210) - dyrektor Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wojciech Radzikowski (legitymacja nr 211) - współwłaściciel "Piekarni Ratuszowej" w Siedlcach.

Życzenia dalszego rozwoju pasji i wielu sukcesów na polu kolekcjonerskich złożył uczestnikom Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.