Świetne występy przedszkolaków po angielsku - 21 maja 2024 roku odbył się wyjątkowy koncert laureatów VI Miejskiego Przeglądu Recytatorskiego z języka angielskiego „A sea of words”. Wydarzenie miało w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach, gdzie zgromadzili się uczestnicy, ich rodziny, opiekunowie oraz liczni goście, aby wspólnie celebrować osiągnięcia młodych recytatorów.


Koncert rozpoczął się od powitania gości przez organizatorów:  Renata Kulik Europejskie Centrum Szkolenia Językowego Eurolingua,  Hanna Krupa Miejskie Przedszkole nr 15 oraz  Ewelina Raczyńska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

Następnie głos zabrali Patroni Honorowi: w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza – Pani Aneta Krajewska, Radny Miasta Siedlce Piotr Karaś , którzy wyrazili swoje uznanie dla talentu i zaangażowania młodych uczestników oraz podziękowali organizatorom za inicjatywę.

Na scenie zaprezentowało się 18 laureatów, którzy zostali wybrani spośród prawie 60 uczestników biorących udział w eliminacjach. Każdy z młodych recytatorów przedstawił wybrany utwór literatury anglojęzycznej, demonstrując nie tylko doskonałą znajomość języka, ale również umiejętność wyrażania emocji i zaangażowania artystycznego. Publiczność była zachwycona poziomem przygotowania i talentem dzieci, nagradzając każde wystąpienie gromkimi brawami.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Nagrody zostały ufundowane przez Szkołę Eurolingua, Miejskie Przedszkole nr 15, Wydawnictwo MM Publication oraz Radną Rady Miasta Angelikę Ambroziewicz. Każdy laureat otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki. Specjalne podziękowania skierowano do rodziców i opiekunów za ich wsparcie oraz zaangażowanie w rozwój talentów swoich dzieci.

Organizatorzy wyrazili swoje podziękowania Patronom Honorowym za wsparcie i patronat nad wydarzeniem. Szczególne podziękowania skierowano również do Miejskiej Biblioteki Publicznej za udostępnienie przestrzeni, co umożliwiło zorganizowanie koncertu w tak wyjątkowym miejscu.

Koncert zakończył się wspólnym zdjęciem wszystkich laureatów, organizatorów oraz Patronów Honorowych. Atmosfera wydarzenia była pełna radości i dumy, a młodzi recytatorzy z pewnością na długo zapamiętają ten wyjątkowy dzień.

VI Miejski Przegląd Recytatorski z języka angielskiego „A sea of words” okazał się wielkim sukcesem, potwierdzając znaczenie wspierania talentów artystycznych od najmłodszych lat oraz promowania literatury anglojęzycznej wśród dzieci. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację przeglądu w kolejnych latach, zachęcając jeszcze więcej dzieci do udziału w tym inspirującym wydarzeniu.