27 maja w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XXX edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Miasta Siedlce. W obecności m.in. Prezydenta Miasta Siedlce, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Siedlce, dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej oraz dyrektorów siedleckich szkół uhonorowano laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnienie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa Sikorska – Przewodnicząca Komisji, Monika Polak – Radna Miasta Siedlce, Eliza Kublik – specjalista wDelegaturze w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, ksiądz Paweł Zazuniak – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, Jacek Janusiewicz – inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami,przyznała 5 tytułów laureata konkursu następującym osobom

Laureat w kategorii „Ósemka”:

1. Zuzanna Duda, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,


Laureaci w kategorii „Ósemka Junior”:

1. Gabriela Danilkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

2. Jakub Kowalczyk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,


Laureaci w kategorii „Ósemka Senior”:

1. Magdalena Michalak, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach,

2. Aleksandra Rybak, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

oraz o przyznaniu 5 wyróżnień następującym osobom:

- Magdalena Dąbrowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach,

- Agata Kowal, uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach,

- Anna Konopka, uczennica I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach,

- Roksana Ostrysz, uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach,

- Martyna Małkiewicz, uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

W finale ogólnopolskim Konkursu, który odbędzie się 17 czerwca w Warszawie, Miasto Siedlce będzie reprezentowała zdobywczyni największej liczby głosów przyznanych przez Komisję konkursową - Zuzanna Duda, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani okolicznościowymi listami gratulacyjnymi oraz nagrodami rzeczowymi. Listy gratulacyjne wręczono także rodzicom i dyrektorom szkół. Oprawę muzyczną i wokalną uroczystości zapewnił zespół The Elements z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

Serdecznie gratulujemy Wspaniałym naszego miasta! Zachęcamy do angażowania się w działania szkolnych kół wolontariatu i pomagania potrzebującym. Pamiętajcie, że dobro, które dajemy innym, zawsze do nas wraca, a troska o drugiego człowieka czyni świat lepszym.