8 maja 2024 r. o godz. 8.00 rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego został określony Zarządzeniem nr 35/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z 29 stycznia 2024 r.

Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 22 maja 2024 r. do godz. 15.00. Rodzice mogą wybrać: klasy ogólnodostępne, integracyjne lub sportowe. Rekrutację do oddziałów integracyjnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą:

- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego,
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej,
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander.

Natomiast nabór do oddziałów sportowych jest prowadzony w:

- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – klasa o profilu lekkoatletyka,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – klasa o profilu pływanie.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 27 maja 2024 r. Do 3 czerwca rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają na czas na złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. Natomiast 7 czerwca nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego.Link do strony dla rodziców: https://rekrutacje-siedlce.pzo.edu.pl/elemento-public/

W postepowaniu rekrutacyjnym uczestniczy 12 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce oraz 1 niepubliczna szkoła podstawowa.

Szczegóły i pełna oferta szkół uczestniczących w naborze są dostępne na stronie naborowej w zakładkach: „Zasady rekrutacji” i „Informator o ofercie”.