Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji składam wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta, najserdeczniejsze gratulacje, słowa uznania, szacunku i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie, podejmowane decyzje i pracę na rzecz społeczności lokalnej i siedleckiego samorządu.

Dzięki pracy i poświęceniu, dzięki zgłaszanym inicjatywom, nasza mała ojczyzna, jaką jest Miasto Siedlce, zmieniła się i nadal zmienia swoje oblicze a idea samorządności może się rozwijać na każdej ze swych płaszczyzn.

Pracownikom Urzędu Miasta i jednostek podległych życzymy, aby trud codziennej pracy wynagradzała życzliwość ze strony ludzi oraz świadomość, że Państwa wysiłek zawodowy przyczynia się do rozwoju naszego regionu.

Dziękując za owocną współpracę życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.


                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                Prezydent Miasta Siedlce
                                                                                                          Andrzej Sitnik