Pod patronatem i przy wsparciu Prezydenta Miasta Siedlce Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowała projekt finansowany przez Amerykańską Fundacje International Rescue Committee. Projekt był skierowany do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022 roku. W ramach projektu została udzielona pomoc humanitarna w postaci zapomogi finansowej dla uchodźców niebędących w stanie podjąć pracy.

Zapomoga finansowa w wysokości 710 zł miesięcznie udzielona została uchodźcom niezdolnym do podjęcia pracy w Polsce, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

• ukończyli 60 lat - osoba starsza w wieku emerytalnym na Ukrainie,

• są osobami niepełnosprawnymi.

Wsparcie przysługiwało również opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Pomocą objętych zostało 131 osób (113 osób niezdolnych do pracy oraz 18 opiekunów).

Zapomoga została przyznana na okres 6 miesięcy. Wypłata środków następuje co miesiąc na rachunek bankowy osoby objętej wsparciem lub przy użyciu karty bankomatowej wydanej przez PCPM.