Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany był ze środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W dwutygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii - Granada wzięło udział 71 uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, kształcących się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowych, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych/technik budownictwa kolejowego.

Na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w poniedziałek 30 maja 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, ul. Chopina 10 podkreślono po raz kolejny walory realizowanego projektu: zawodowe, kulturowe i osobiste. W projekcie uczestniczyli uczniowie technikum wraz z opiekunami i to oni właśnie mówili o korzyściach odbycia staży zawodowych zagranicą. W konferencji uczestniczylip. Andrzej Sitnik Prezydent Miasta Siedlce, osoby, których działania znacząco wpłynęły na jakość i powodzenie projektu, nauczyciele, uczniowie-uczestnicy staży. Podczas konferencji jej uczestnicy mogli też posłuchać utworów hiszpańskich kompozytorów oraz posmakować potraw hiszpańskich.

Cele, które patronowały projektowi Po kwalifikacje do Europy to stworzenie uczestnikom szansy podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji miękkich – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych pracodawców. Uczniowie przed odbyciem staży zawodowych uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych. Dzięki nim nabyli wiedzę o kraju odbywania stażu, poznali historię i podstawy działania UE oraz program Erasmus+. Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieli się też, jak radzić sobie z działaniem pod presją i w długotrwałym stresie wywołanym pobytem za granicą. Nabyli umiejętność porozumiewania się w języku odbywania stażu, uczestnicząc w kursie języka hiszpańskiego.

Podczas samych staży uczestnicy osiągnęli zróżnicowane efekty uczenia się, odpowiednie do możliwości, jakie stwarzają dwutygodniowe pobyty na stażach. Stażyści geodeci i graficy odbyli staże w przedsiębiorstwach odpowiednich dla ich specjalności, a staże dla uczniów kolejarzy miały postać kursów szkoleniowych połączonych z wizytami w instytucjach i firmach związanych z kolejnictwem.

Podczas staży uczestnicy poszerzyli i udoskonalili swoje kwalifikacje językowe, poznali słownictwo branżowe charakterystyczne dla ich zawodu. Będzie to ich wielkim atutem w późniejszych staraniach o pracę.

Uczestnicy projektu przebywając poza krajem, korzystali z dostępnych środków komunikacji w celu utrzymania kontaktu z bliskimi w Polsce. Pozwoliło im to podnieść umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Staże były dla uczniów prawdziwą szkołą samodzielności, przyczyniły się do poprawy poczucia własnej wartości, rozwoju osobistego, pozwoliły im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy.

Dzięki realizacji projektu szkoła jako instytucja zdobyła doświadczenie we współpracy międzynarodowej, a obserwacje szkolnych opiekunów i uczestników będą wykorzystane do podniesienia jakości i innowacyjności szkolnych praktyk zawodowych.

Aleksandra Stosio: Podczas dwutygodniowego pobytu w Hiszpanii wraz z opiekunami mieliśmy okazję poznać kulturę hiszpańską i poczuć klimat Andaluzji, wyjść ze swojej strefy komfortu i doświadczyć samodzielności oraz odpowiedzialności w obcym nam kraju. Nabyliśmy nowe kompetencje zawodowe związane z naszymi kierunkami zawodowymi oraz przeżyliśmy wyjątkowy czas pełen bogatych wrażeń i nowych przyjaźni.

Julita Jerominiak: Staże zawodowe to nie tylko edukacja zawodowa, ale też trwałe przyjaźnie, młodzieńcza radość i niezapomniane chwile wraz z naszymi opiekunami, które zostaną z nami na zawsze. Hiszpania nauczyła nad dystansu, innego spojrzenia na inną kulturę, współodczuwania w hiszpańskim stylu, spokoju i południowego spojrzenia na wiele spraw. Doświadczenia i wiedza zdobyta na dwutygodniowym stażu wzmocniła nasze kwalifikacje zawodowe, dała nam certyfikat unijny oraz wyjątkowy czas, który na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.