Przystępujecie do ważnego egzaminu w Waszym życiu. Życzę więc Wam  powodzenia i spokoju, tematów i zadań niesprawiających najmniejszych trudności i dostania się do wymarzonej szkoły średniej. Niech zdobyta wiedza stanie się przepustką do pomyślnej przyszłości i przyniesie powodzenie w kolejnych latach.

Mam nadzieję, że wielu spośród Was, po zakończeniu szkoły średniej a potem studiów, jako dobrze przygotowani specjaliści, zwiąże przyszłość z Siedlcami i właśnie tu znajdzie zatrudnienie.

Raz jeszcze życzę Wam powodzenia na egzaminie ósmoklasisty oraz samych trafnych decyzji i sukcesów na kolejnych etapach życia.

Prezydent Miasta Siedlce
Andrzej Sitnik