Sejm Wielki, znany w historii Polski jako czteroletni, uchwalił Konstytucję Rzeczpospolitej Obojga Narodów 3 maja 1791 r. Była pierwszym tego rodzaju aktem prawnym w Europie oraz drugim na świecie po amerykańskiej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu czyniła dwuizbowy Sejm. W swoim założeniu była swoistą próbą ratowania Polski m.in. poprzez wzmocnienie władzy wykonawczej.

Tegoroczne miejskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja powróciły do formuły obowiązującej przed epidemią COVID-19. W uroczystości wzięli udział duchowni, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, instytucji, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, młodzież, żołnierze, harcerze, poczty sztandarowe, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz na czele z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem.

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą, która została odprawiona w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem  J.E. Biskupa Pomocniczego ks. Grzegorza Suchodolskiego

w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Miasta Siedlce.


Następnie uczestnicy przemaszerowali z kościoła katedralnego, wraz z Orkiestrą Wojskową w Siedlcach ulicami Kochanowskiego i Piłsudskiego, na Skwer gen. Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyły się uroczystości centralne.

Zgodnie z programem odegrano hymn państwowy a następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Treść przemówineia:

Szanowni Państwo, Goście, Drodzy Mieszkańcy Siedlec

„Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu” – tymi słowami uniwersału, wydanego przez marszałków sejmowych, ogłoszono uchwalenie w 1791 roku Konstytucji Trzeciego Maja. Znamienne były to słowa, biorąc pod uwagę tragiczną sytuację, w jakiej znajdowała się ówczesna Rzeczpospolita.

Dokument ten, będący dziełem Sejmu Czteroletniego, ukazywał Polskę jako kraj oświecony i nowoczesny, a zarazem stabilizował podstawy państwa, na tyle, na ile można było to wówczas uczynić. I choć żywot Konstytucji był krótki, a Rzeczpospolita zniknęła wkrótce na ponad wiek z mapy Europy, nie sposób przecenić geniuszu twórców jej zapisów – Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego, Adama Stanisława Krasińskiego czy Stanisława Małachowskiego.

Trzeci maja to bezsprzecznie jedno z najważniejszych narodowych świąt w naszym kraju. Jest symbolem oświecenia, mądrości i dojrzałości wówczas rządzących Polską. Polacy zainspirowani potrzebą odnowienia swojego państwa, potrzebą wolności i niepodległości stworzyli podwaliny prawa polskiego spisując najważniejsze prawa i obowiązki Polaków i nadając im rangę najważniejszego prawa w kraju.

Szanowni Państwo!

Dzień uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne. Święto, które pobudza nas do refleksji nad wartościami, jakie winniśmy czerpać z doświadczenia naszych przodków. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  w tamtych trudnych, historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości.

To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.

Jak ważna jest jedność narodu, determinacja obywateli, mądre przywództwo pokazuje nam dobitnie przykład Ukrainy, która już sześćdziesiąty dziewiąty dzień walczy z rosyjskim agresorem o przetrwanie. Napaść Rosji na Ukrainę to dowód, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze, że dbać o bezpieczeństwo, rozwijać własne siły zbrojne trzeba systematycznie.

Trzeci maja jest również  świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma dla nas Polaków, szczególne znaczenie. Dziś, zebrani w siedleckiej katedrze daliśmy świadectwo pamięci o naszej Matce i wiary w modlitwie za Polskę i wszystkich Polaków.

Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję Księdzu Biskupowi i czcigodnym kapłanom za dzisiejszą mszę świętą i homilię. Dziękuję pocztom sztandarowym, organizacjom kombatanckim, służbom mundurowym, wszystkim oficjalnym delegacjom, młodzieży szkolnej, orkiestrze wojskowej oraz mieszkańcom biorącym udział w uroczystości.

Wszystkim Państwu życzę radosnego i wiosennego świętowania, spokoju i pokoju!

Kolejnym etapem uroczystości było odczytanie apelu pamięci oraz oddanie salwy honorowej, po czym delegacje złożyły wieńce i znicze pamięci pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki.