Prezydent Miasta Siedlce ogłosił nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Straży Miejskiej - 4 etaty.
Szczegóły poniżej.

https://bip.siedlce.pl/index.php?type=4&name=bt193...