22 września w sali CKiS odbyła się konferencja inaugurująca kampanię "Widzę- rozmawiam- reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież", którą patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Sama kampania skierowana jest przede wszystkim do uczniów siedleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, choć będą także propozycje aktywności dla dorosłych (konferencje, spotkania z rodzicami, debata "Mam wpływ na bezpieczeństwo", broszura dla nauczycieli).

Na wrześniowe spotkanie z nauczycielami, rodzicami, osobami pracującymi na co dzień z młodymi ludźmi i ich rodzinami zostali zaproszeni ciekawi prelegenci, którzy dzielili się swoją wiedzą na ważne i aktualne tematy, pokazujący zebranym z różnych perspektyw z jakimi groźnymi zjawiskami spotykają się młodzi ludzie i na co trzeba być szczególnie uczulonym. W tym roku konferencję zdominowała tematyka dotycząca zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, emocji i sposobów radzenia sobie z nimi. Z uczestnikami konferencji spotkali się:

 1. dr Aleksandra Piotrowska "Nie jesteś sam! Jak rozpoznać i reagować na depresją i myśli samobójcze dzieci i młodzieży"
 2. Łukasz Wojtasik "Wpływ social mediów na samoocenę młodych ludzi"
 3. dr Katarzyna Marciniak- Paprocka "Jak lęk i stres wpływają na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci"
 4. Eliza Cyganowska "Skutki psychologiczne pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ADHD. Z perspektywy szkolnej"
 5. Monika Mikołajczyk "Propozycje aktywności w ramach realizacji kampanii "Widzę- rozmawiam- reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież"

Uczestnicy spotkania ocenili wysoko konferencję, wskazując a anonimowych ankietach na jej walory:

 • "merytoryczność, aktualność tematyki"
 • "aktualne i istotne problemy"
 • "bieżące problemy występujące w rodzinie, w szkole"
 • "dobry dobór prowadzących, tematyki"
 • "doświadczenie i profesjonalizm prowadzących"
 • "świetni prelegenci, bardzo praktyczne podejście do omawianego tematu"
 • "konkretne informacje, do wykorzystania w pracy oraz w życiu codziennym"
 • "profesjonalizm prowadzących"
 • "przekazywana wiedza ułatwiająca pracę"
 • "jakość prowadzenia prelekcji, osobowość prelegentów, tematyka, treści, powiązanie treści w kolejnych prelekcjach"
 • "perfekcyjne przygotowanie"
 • "prelegenci, organizacja konferencji"

Organizatorami kampanii są Centrum Kształcenia Ustawicznego, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Internacional Police Association Region Siedlce oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II.