Przyznane dotacje celowe z budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok.

Zgodnie z § 3 ust. 6 uchwałą nr LIV/549/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystywania dotacji celowej z budżetu Miasta Siedlce stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Siedlce, po zapoznaniu się z rekomendacjami komisji oceniającej oferty powołanej zgodnie z zarządzeniem nr 331/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 września 2022 w sprawie powołania komisji w celu oceny ofert złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Siedlce informuję, że dotacje celowe z budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok zostały przyznane:

  1. Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowym „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach, dotacja wysokości 40 000 zł.
  2. Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach, dotacja wysokości 40 000 zł.