Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce przy wsparciu Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce, w ramach zleconego zadania publicznego, finansowanego przez Miasto Siedlce organizuje IV Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych , który w tym roku odbędzie się 10.09.2022 r. (sobota) w ramach obchodów Dni Siedlec.

Impreza będzie współtowarzyszącą z XXVIII Międzynarodowymi Dniami z Doradztwem Rolniczym na terenie Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II nr 6.

Celem imprezy jest promocja i prezentacja dorobku organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Siedlce oraz pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.