Prezentacje artystyczne zespołów folklorystycznych „Chodowiacy”,„Sabinovcan” i „Mladost”

10 września 2022 r. (sobota), godz. 16:00.

Skwer im. Konstantego Domagały, ul. Pułaskiego 6

„Poznajmy się na ludowo” to niezwykła plenerowa impreza folklorystyczna z udziałem Folklornego Suboru „Sabinovcan” z Sabinowa – miasta partnerskiego Siedlec na Słowacji, Zespołu Tanecznego „Mladost” z miejscowości Montana w Bułgarii i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Młodzi artyści zaprezentują program złożony z dawnych, ludowych zabaw towarzyskich, charakterystycznych dla swojej kultury. Przy fontannie, w warunkach plenerowych, przeprowadzą naukę charakterystycznych narodowych tańców i zaprezentują ludowe stroje ze swojego kraju.

W przypadku niekorzystnej pogody koncert odbędzie się w sali widowiskowej „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63.

Imprezę dofinansowano z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022w ramach Kampanii Społecznej Pozwól sobie na eMOCje.