Prezydent Miasta Siedlce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez Stowarzyszenia Ogrodowe prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Miasta Siedlce.