W piątkowe popołudnie (4 września) odbyła się jubileuszowa gala 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka i Samorządu Siedleckiego.

Uroczystość została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła jubileuszu 2-lecia powstania "Żelaznej Dywizji". Podczas gali, gen. dyw. Jarosław Gromadziński nakreślił historię tworzenia 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz wyróżnił tytułem „Przyjaciel Żelaznej Dywizji” osoby i instytucje wspierające Żelazną Dywizję. Wręczył również odznaki pamiątkowe żołnierzom zasłużonym w formowanie dywizji.

- Najważniejszym wydarzeniem w drugim roku funkcjonowania dywizji było osiągniecie w czerwcu br. wstępnej gotowości operacyjnej, co przybliża nas do przyszłorocznej certyfikacji. Szczególne podziękowania kieruję dla wszystkich żołnierzy i pracowników Żelaznej Dywizji, za ogromne zaangażowanie, inicjatywę i kreatywność w budowie dywizji” - powiedział gen. dyw. Jarosław Gromadziński podczas gali.

Podczas drugiej części uroczystości świętowano 30-lecie Samorządu Siedleckiego. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy żyjący radni poszczególnych kadencji. Tych, którzy odeszli, uczczono minutą ciszy. W trakcie gali Prezydent Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli pamiątkowe medale wszystkim obecnym na uroczystości radnym, poprzednich i trwającej kadencji. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Treść przemówienia:

"Szanowni Państwo,

Drodzy Goście, Samorządowcy poprzednich i obecnej kadencji,

30 lat temu potwierdziliśmy w praktyce nasze prawo do tego, by tworzyć wspólnotę ludzi wolnych, decydujących o swym własnym losie w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Był to niejako kamień węgielny pod lepsze jutro dla kolejnych pokoleń. Oddano głos obywatelom, bo to właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które bezpośrednio ich dotyczą i na które mają realny wpływ. Nie byłoby to możliwe, bez żmudnej pracy, ówczesnego Senatu, która zaowocowała uchwaleniem przez Sejm "kontraktowy", 8 marca 1990 roku, ustawy o samorządach gminnych. Jeden z naszych "ojców założycieli" wolnej III Rzeczpospolitej Polskiej, świętej pamięci Pan Premier Tadeusz Mazowiecki, mógł wtedy zarządzić przeprowadzenie pierwszych samorządowych wyborów 27 maja 1990 roku. Wówczas w siedleckiej Radzie Miejskiej I kadencji, która przypadła na lata 1990-94 zasiadło 36 radnych.

Ówczesny samorząd stanął przed niezwykle trudnymi zadaniami. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza kraju dawały nadzieję na zmiany, ale pokazywały też ogrom pracy, którą należy wykonać. Pamiętamy jak było 3 dekady temu. Nasze dzieci z niedowierzaniem słuchają opowieści rodziców o tamtych czasach, o pustych sklepowych półkach, notorycznym braku energii elektrycznej, niedogrzaniu mieszkań, o tym, że woda nie zawsze docierała na wyższe piętra bloków, braku komunikacji i utwardzonych dróg. Wtedy dzieci nie spotykały się na Facebooku, tylko na trzepaku, zamiast iPhona, mieliśmy w domach telefony z tarczą.

Widzimy, jak wiele się przez ten czas zmieniło. Oczywiście, dużo zawdzięczamy rozwojowi nowych technologii, nauce, postępowi ale ogrom prac trzeba było wykonać tu na miejscu,od podstaw. Dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i ciepłowniczej. Od tego trzeba było zacząć, by ruszyć dalej. Potem przyszedł czas na inwestycje drogowe, mieszkaniowe, budowę osiedli, szkół.

1 maja 2004 roku, Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To był kamień milowy w dziejach naszego kraju, w dziejach naszych samorządów. Pojawiły się możliwości skorzystania z zewnętrznych dofinansowań, głównie ze źródeł unijnych, co pozwoliło na kontynuację procesu szybkiego rozwoju; źródeł, po które sięgają Siedlce do chwili obecnej. W perspektywie, mamy jeszcze możliwość sięgnięcia po fundusze Europejskie w latach 2021 - 2027.

Przez te 30 lat wytrwale budowaliśmy nasz wspólny dom, dbaliśmy i dbamy o oświatę, o sport i kulturę, o wysoki poziom świadczonych dla mieszkańców usług – wysoko oceniana jest działalność spółek miejskich w tym zakresie, dbamy o właściwą opiekę medyczną. Dużym wyzwaniem jest w obecnym czasie pandemia koronawirusa, która przybrała globalny zasięg, wywołując ogromny wstrząs gospodarczy i społeczny. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w walkę z wirusemCovid-19. To od ich ciężkiej, codziennej pracy zależy nasze bezpieczeństwo.

Nasz samorząd nigdy nie uciekał od spraw trudnych – takich jak bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność czy niedostosowanie społeczne. Prowadzone są zintensyfikowane działania wspierające organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które realizują nie tylko działania społeczne i charytatywne, ale też kulturalne, naukowe czy edukacyjne. Dużym powodzeniem okazało się wprowadzenie Karty Dużej Rodziny a także karty Senior 65 plus. Z uśmiechem na twarzy możemy powiedzieć, że jesteśmy obecnie znaczącym ośrodkiem edukacyjnym, sportowym i kulturalnym na mapie Polski.

Za wszystkimi tymi zmianami stoją ludzie, to oni realizują zadania, organizują wspólnotę samorządową i dbają o poprawę warunków życia mieszkańców. Dzięki staraniom samorządu już od dwóch lat mamy w Siedlcach prężnie rozwijającą się 18 Dywizję Zmechanizowaną im. generała broni Tadeusza Buka. Jesteśmy dumni z tego faktu.

Dlatego też z okazji jubileuszu XXX - lecia istnienia samorządu terytorialnego składam wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta, najserdeczniejsze gratulacje, słowa uznania, szacunku i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie, podejmowane decyzje i pracę na rzecz społeczności lokalnej i siedleckiego samorządu.

Te trzydzieści lat jest potwierdzeniem, że przywrócenie lokalnego samorządu obywatelom, było działaniem dobrym i zaowocowało dynamicznym rozwojem. Poczucie odpowiedzialności za przyszłość władz Siedlec oraz społeczne zaufanie pozwoliło na wykonanie ogromnej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty.

Dziękując za owocną współpracę wszystkim, którym idea samorządności leży na sercu, życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dziękuję za uwagę!".


Prezydent Andrzej Sitnik odczytał otrzymany list okolicznościowy od Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

W imieniu Rady Miasta Siedlce głos zabrał przewodniczący Henryk Niedziółka.


Całość uroczystości jubileuszowych uświetnił koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.