Zakończyło się głosowanie na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.


W tegorocznym głosowaniu, na 48 projektów, udział wzięło prawie 7.500 osób. Jest to największa frekwencja spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych edycji.

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania są dostępne tutaj.

Na podstawie Rozdziału 6 „Głosowanie mieszkańców na projekty” § 6 ust. 10 „Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego” ustalona została lista projektów rekomendowanych do realizacji.