13 podmiotów, w tym Miasto Siedlce, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie i Caritas Diecezji Siedleckiej, podpisało 14 września, „Porozumienie o współpracy na rzecz usług społecznych”. Jest ono wynikiem współpracy w ramach tzw. Siedleckiej Ścieżki Pomocowej.

Porozumienie o współpracy na rzecz usług społecznych zostało podpisane pomiędzy:
- Miastem Siedlce;
- Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
- Caritas Diecezji Siedleckiej;
- Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach;
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach;
- Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie;
- Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku prowadzącym Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej;
- Siedlecką Spółdzielnią Socjalną Caritas;
- Fundacją Żółty Latawiec w Siedlcach;
- Stowarzyszeniem na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach;
- Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera;
- Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach.

Podpisujący Porozumienie, w trosce o skutecznie rozwijanie usług społecznych mających zaspokajać potrzeby mieszkańców Miasta Siedlce, szczególnie tych którzy z uwagi na swoją sytuację życiową, zdrowotną oraz społeczną nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich życiowych potrzeb a przez to czują się izolowani od lokalnego środowiska społecznego oraz oddaleni od korzystania ze wspólnych zasobów, zawiązali partnerstwo o charakterze lokalnym.

Celem głównym Porozumienia jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej – w szczególności podmioty zatrudnienia socjalnego, łączące aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych i przyczynienie się do przetestowania synergicznego modelu współpracy między instytucjami.

– 13 podmiotów z różnego obszaru, zarówno samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej – wszyscy wspólnie podpisujemy porozumienie, że chcemy działać, chcemy współpracować, wykorzystywać swój potencjał do stworzenia przede wszystkim katalogu usług społecznych, czyli tego, czego nasi mieszkańcy miasta Siedlce potrzebują. I umieć odpowiadać na te potrzeby. Bo wiadomo, że dopiero nasze działania, które będą zsynchronizowane, dadzą na pewno o wiele większą skuteczność i efektywność w świadczeniu usług naszym mieszkańcom – mówi Agata Ługowska, kierownik Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej.

Prezydent Andrzej Sitnik deklaruje, że wszystkie strony porozumienia szybko przejdą od słów do czynów: – To nie będzie tylko podpisany dokument. Bo nas interesuje działanie w praktyce, a to tylko formalizuje i pokazuje, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby świadczyć te usługi dla osób potrzebujących. Niezależnie od stopnia zapotrzebowania (…) Wszystkim serdecznie dziękuję, cieszę się, że podpisujemy to porozumienie i… przepraszam za kolokwializm: do roboty!


Porozumienie ma charakter otwarty, mogą nadal do niego dołączać kolejne podmioty, które są zainteresowanie nawiązaniem tego rodzaju współpracy.