W dniu dzisiejszym jedno z rond na terenie Miasta Siedlce otrzymało imię. Nazwana została także ulica wewnętrzna na terenie jednostki wojskowej. Na mocy UCHWAŁY NR XXIII/277/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Składowej i Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz UCHWAŁY NR XXIII/278/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy generała broni Tadeusza Buka, zarówno rondo jak i ulica zostały w dniu dzisiejszym oficjalnie nazwane. 

Tablicę nadającą imię rondu i ulicy odsłonili gen. dyw. Jarosław Gromadziński oraz pan Andrzej Sitnik, prezydent Siedlec.