Na Skwerze przy fontannie w dniu 4 września odbyło się Narodowe Czytanie, zorganizowane przez Siedlecką Grupę Literacką „Witraż” i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, już po raz piąty.

W tym roku czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego, wraz z aktorką Katarzyną Glinką, uczniami siedleckich szkół, członkami SGL „Witraż” i zaproszonymi gośćmi.