17 września 2020 roku odbyły się obchody 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Prezydent Miasta Siedlce wraz z zastępcą Prezydenta wzięli udział we mszy św. oraz złożyli kwiaty i zapalili znicz pamięci na grobach poległych za ojczyznę.

Po siedemnastu dniach od napaści III Rzeszy w 1939 roku, na mocy układu Ribbentrop – Mołotow, Polska została zaatakowana od wschodu przez wojska radzieckie. Polacy zamieszkujący wschodnie części kraju znaleźli się pod okupacją sowiecką i bardzo szybko stali się ofiarami terroru.
Ludność cywilna w dużej liczbie została zesłana na wschód ZSRR, żołnierze polscy uznani za zbrodniarzy i osadzani w obozach, tysiące oficerów zostało zabitych w egzekucjach, wiele zesłanych osób z powodu złych warunków, chorób, głodu i ciężkiej pracy straciło życie; część przeżyła, ale nigdy nie wróciła do rodzinnych stron z Kazachstanu czy Syberii.

Rocznica napaści sowieckiej była przez lata w Polsce ludowej rocznicą nieobecną publicznie. W powojennej rzeczywistości zakazywano oficjalnego upamiętnienia ofiar agresji sowieckiej. Dopiero w wolnej Polsce Sejm mógł właściwie wypełnić obowiązek uczczenia tych, którzy polegli z rąk sowieckich w czasie II wojny światowej.

Od 2013 r. na mocy uchwały Sejmu 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka. Ustanowienie go pozwoliło oddać hołd wszystkim zesłańcom: tym, którzy zginęli, tym, którzy wrócili do Polski, wyemigrowali do innych części świata, jak również tym, którzy pozostali w miejscy zesłania i tam kultywowali polskie pochodzenie.

W wyniku agresji radzieckiej zaginęło bez wieści lub było zamordowanych strzałem w tył głowy około 14.500 polskich oficerów. Blisko 3 miliony Polaków wywieziono do łagrów, z czego milion pięćset tysięcy zmarło z głodu i wycieńczenia. Dokładna liczba ofiar do dziś nie jest znana.


O godz. 12:00 w kościele garnizonowym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się Msza Święta w intencji Obrońców Ojczyzny Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.
Następnie na Cmentarzu Wojennym i Cmentarzu Janowskim oddano hołd tym, którzy ponieśli krwawą ofiarę w walce z sowieckim okupantem w obronie Ojczyzny.