W deklaracji właściciele nieruchomości (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) samodzielnie ustalają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych deklarację składa zarząd wspólnoty (w przypadku Wspólnot liczących siedem lub więcej lokali wyodrębnionych) lub spółdzielnie mieszkaniowe. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, przy składaniu deklaracji mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, deklarację składa właściciel nieruchomości.


Deklarację należy:

  • złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2,
  • przesłać listownie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  • złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

Formularze deklaracji o wysokości opłaty (do pobrania):