Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od stycznia 2021 r. (*.pdf)


Segregujmy właściwie


Coraz częściej Wykonawcy usługi odbierania odpadów komunalnych informują o nieprawidłowym segregowaniu odpadów przez mieszkańców Siedlec. Przypominamy o obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i prawidłowej ich segregacji. Nieprawidłowo prowadzona segregacja skutkuje tym, że koszty zagospodarowania takich zmieszanych odpadów są kilkukrotnie większe od kosztów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Dostarczone mieszkańcom ulotki w sposób szczegółowy pokazują jak właściwie segregować odpady. Proszę o uważne zapoznanie się z ulotką i stosowanie się do wskazówek.

Aby ułatwić Państwu segregację odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało aplikację, z której dowiedzieć się można, do których pojemników/worków poszczególne rodzaje odpadów powinny trafiać. Wskazówki można znaleźć: TUTAJ


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)