W związku z zamknięciem ul. Cmentarnej i utrudnieniami w ruchu spowodowanymi realizacją zadania „ Przebudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach na odcinku od ulicy Wojskowej do ronda Hoffmana” ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na odcinku ul. Cmentarnej do ul. Wojskowej do ronda Hoffmana oraz przyległych do niej ulic: Władysława Kamińskiego oraz Wiolinowej. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zostały ustawione kontenery w następujących lokalizacjach:


 1. W pasie zieleni, na wysokości nieruchomości przy ul. Cmentarnej 15
 2. W pasie drogowym przy rondzie Hoffmana, obok słupa ogłoszeniowego.

Za utrudnienia, które potrwają do 21 października 2021 r., przepraszamy.Z okazji Dnia Recyklingu przedstawiamy Państwu Ekolekcję – prelekcję o odpadach. W filmie przedstawiona jest krótka historia gospodarki odpadami, ciekawostki o odpadach, zasady recyklingu i wiele interesujących Eko-tematów.
link: https://www.youtube.com/watch?v=IG0xV_ggS9EDziewięć charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ustawiono wczoraj na terenie Miasta. Na mocy zawartego porozumienia, Siedlce dołączyły do projektu „Elektryczne Śmieci” realizowanego wspólnie przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO.


Dziewięć charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ustawiono wczoraj na terenie Miasta. Na mocy zawartego porozumienia, Siedlce dołączyły do projektu „Elektryczne Śmieci” realizowanego wspólnie przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO.

Udział w projekcie „Elektryczne Śmieci” oznacza w praktyce bezproblemową i bezkosztową utylizację elektrycznych odpadów. Do czerwonych pojemników mieszkańcy Siedlec mogą wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, a więc: laptopy, telefony komórkowe, suszarki czy tostery oraz baterie.

„Biorąc pod uwagę doświadczenia wielu miast oraz rekomendację Związku Miast Polskich cieszę się, że Siedlce dołączają do projektu Elektryczne Śmieci. Pokazuje to nie tylko nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, ale także troskę o nasze miasto i nas samych. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy będą aktywnie korzystali z wszystkich możliwości jakie niesie ze sobą projekt” – mówi Andrzej Sitnik Prezydent Miasta.
Warto podkreślić, że zawarte z firmą Porozumienie w żaden sposób nie obciąża budżetu miasta a dąży do ulepszania systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście. Dzięki czerwonym pojemnikom mieszkańcy z łatwością będą mogli pozbyć się elektroodpadów z własnych gospodarstw domowych.

Informacje o samym projekcie „Elektryczne Śmieci” znajdują się na stronie internetowej: https://elektrycznesmieci.pl/.

Lista lokalizacji pojemników:

 1. ul. Topolowa 161 (przy placu zabaw)
 2. ul. Sokołowska 71 (przy osłonie śmietnikowej)
 3. ul. Miła (przy placu zabaw)
 4. ul. Stanisława Wieniawskiego 1 (przy osłonie śmietnikowe)
 5. ul. Ignacego Daszyńskiego 2 (przy osłonie śmietnikowej)
 6. ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 7 (przy placu zabaw)
 7. ul. Bolesława Chrobrego 6 (przy gnieździe pojemników półpodziemnych)
 8. ul. Młynarska 20
 9. ul. Bieszczadzka (przy budynku Bieszczadzka 8)

A co zrobić z dużym sprzętem powyżej 50 cm?


 • MB Recycling oferuje odbiór wielkogabarytowych elektrycznych odpadów bezpośrednio z nieruchomości za 35 zł bez względu na ilość!
 • Usługa obejmuje wyniesienie ciężkich sprzętów z mieszkania, piwnicy, strychu itp. Dla potrzeb zgłaszania odbiorów służy specjalna infolinia 572-102-102.
 • Odbiory będą realizowane w zależności od ilości zgłoszeń, w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.


Pamiętajmy, że wszystkie rodzaje elektrośmieci, bez względu na ich rozmiar, mieszkańcy Siedlec mogą bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Brzeskiej 110.
Punkt jest czynny: poniedziałek i środa w godzinach od 10.00 do 18.00, wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00, sobota w godzinach od 9.00 do 14.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od stycznia 2021 r. (*.pdf)


Segregujmy właściwie


Coraz częściej Wykonawcy usługi odbierania odpadów komunalnych informują o nieprawidłowym segregowaniu odpadów przez mieszkańców Siedlec. Przypominamy o obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i prawidłowej ich segregacji. Nieprawidłowo prowadzona segregacja skutkuje tym, że koszty zagospodarowania takich zmieszanych odpadów są kilkukrotnie większe od kosztów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Dostarczone mieszkańcom ulotki w sposób szczegółowy pokazują jak właściwie segregować odpady. Proszę o uważne zapoznanie się z ulotką i stosowanie się do wskazówek.

Aby ułatwić Państwu segregację odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało aplikację, z której dowiedzieć się można, do których pojemników/worków poszczególne rodzaje odpadów powinny trafiać. Wskazówki można znaleźć: TUTAJ


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)