Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Siedlec. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych. Wytworzone odpady nie będą mogły być zbierane w sposób zmieszany. Jest to obowiązek wynikający z ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 z późn. zm.).

Mieszkańcy będą zobowiązani również do wydzielania nowej frakcji odpadów - odpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i zbierania jej w pojemnikach koloru brązowego z napisem BIO. Obowiązek wyposażenia nieruchomości  w pojemnik brązowy z napisem „BIO” będzie należał do firmy świadczącej usługę odbierania odpadów komunalnych. 
Poniżej zasady segregacji odpadów:
  • do worka / pojemnika w kolorze niebieskim oznakowanego ,,PAPIER” - wrzucamy papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
  • do worka / pojemnika w kolorze żółtym oznakowanego ,,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - wrzucamy tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu Tetra Pak);
  • do worka / pojemnika w kolorze zielonym oznakowanego „SZKŁO” - wrzucamy opakowania ze szkła;
  • do pojemnika w kolorze brązowym oznakowanego „BIO” - wrzucamy odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego;
  • do worka / pojemnika w kolorze szarym oznakowanego „ODPADY ZIELONE” - wrzucamy  odpady zielone;
  • do worka / pojemnika w kolorze pomarańczowym oznakowanego „ODZIEŻ I TEKSTYLIA” - wrzucamy zużytą odzież i tekstylia;
  • do worka/pojemnika w kolorze fioletowym oznakowanego „ODPADY HIGIENICZNE” – wrzucamy zużyte pieluchy jednorazowe, zużyte pieluchomajtki i inne zużyte środki higieny osobistej.
  • do worka / pojemnika w kolorze grafitowym oznakowanego „POPIÓŁ" - wrzucamy popiół  z palenisk domowych;
  • do worka / pojemnika w kolorze czarnym oznakowanego „ODPADY ZMIESZANE” - wrzucamy odpady, które pozostają po segregacji i nie można ich umieścić  w pojemnikach / workach do segregacji.

  Szczegółowe informacje o segregacji odpadów w naszym mieście przedstawie broszura.