Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 25 794 39 07

Zaległości, egzekucja należności pieniężnych: tel. 25 794 39 40

Nadzór nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne:

  • I, II sektor tel. 25 794 39 89
  • III, IV sektor tel. 25 794 39 46

System finansowo-księgowy: tel. 25 794 39 43