Miasto Siedlce otrzymało dofinansowanie w kwocie 67 175,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Miasto Siedlce dla Czystego powietrza”, realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. W ramach zadania Miasto Siedlce przygotowało kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony powietrza, w skład których weszły:

- 3 spoty informacyjno-edukacyjne,
- spot radiowy i jego emisja w lokalnej rozgłośni,
- przygotowanie i wydruk ulotki oraz zakładek

ulotka (pdf, 6,56 MB)

Poniżej przedstawiamy spoty informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony powietrza.

PORADNIK – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

plik pdf, 405kB

 

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

https://siedlce.pl/urzad-miasta/ochrona-srodowiska/dotacje

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

https://czystepowietrze.gov.pl/
 

JAKOŚĆ POWIETRZA

http://www.pec-siedlce.com.pl/wp/aktualnosci/jakosc_powietrza/
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
 

POWIADOMIENIA O RYZYKU PRZEKROCZEŃ

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 08.03.2024 (pdf, 85kB)

Powiadomienia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu docelowego bezo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2023 r. (pdf, 146kB)

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 24.08.2022

Powiadomienia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu docelowego bezo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 2022 (27.04.2022)

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.03.2022 (*.pdf)

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.03.2022 (*.pdf)

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawiesznego PM10 (24.01.2022 - pdf)

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen-1


 

ZAKAZ UŻYTKOWANIA DMUCHAW

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw--wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy
 

WARTO WIEDZIEĆ

Zanieczyszczenie powietrza - jak powstaje, skąd pochodzi?

http://www.powietrze.mazovia.pl/warto-wiedziec

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

  Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.