Wystawa „Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość” czerpie z moich dwóch albumów fotograficznych „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum” i „Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość”.

12 października 2023 r. (czwartek), godz. 18:00, 19:15

Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
Galeria Fotografii Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7

Miejsca kultu, rytuały oraz ciała, twarze i dłonie moich bohaterów stały się moim fotograficznym komentarzem do poetyckich tłumaczeń fragmentów hinduskich Upaniszad, buddyjskich sutr, tajemniczej Tao Te Ching taoizmu, Koranu i poezji sufich, hymnów z księgi Guru Granth Sahib sikhów, żydowskich ksiąg mądrościowych Biblii hebrajskiej czy też przypowieści Nowego Testamentu. Teksty te będąc objawieniem boskiej myśli i owocem ludzkiego ducha mają nam przypomnieć zasadniczą jedność leżącą u ich podstaw.

Wystawa jest zaproszeniem do spotkania z wyznawcami wielkich religii świata i do duchowej podróży przez mądrość ich świętych ksiąg.

Andrzej Ziółkowski

Zdjęcia Andrzeja Ziółkowskiego dowodzą, że duchowość Azji Południowo-Wschodniej łączy wymiary sztuki teatralnej i religii, tworząc pewnego rodzaju hybrydę. Wiele religijnych obrzędów tej części Azji jest jednocześnie wstrząsającymi i zachwycającymi widowiskami teatralnymi, w czasie których wierni doświadczają tremendum i fascinosum. Rytuał religijny splata się z widowiskiem teatralnym w intensywnej próbie dotarcia do sacrum. Powstaje widowisko zagarniające całą ludzką rzeczywistość, tę prozaiczną fizykalną i tę, którą obejmuje tylko wyobraźnia. Nie ma już dzielenia świata na obszar sacrum i profanum.

Piękne, pełne teatralnej ekspresji zdjęcia Andrzeja Ziółkowskiego dowodzą głębokiej prawdy słów Marca Chagalla: „Sztuka jest dla nie stanem duszy. A dusza jest święta”.

Maja Jaszewska (z przedmowy)

Andrzej Ziółkowski, gdynianin z urodzenia, studiował elektronikę w Gdańsku. Po wielu latach pracy w przemyśle elektronicznym, w tym dwadzieścia w Singapurze, w roku 2005 oddał się swej pasji fotografowania. Podczas podróży, której trasa wiodła przez Południowe Indie, dotarł w roku 2012 do chrześcijańskiej aśramy Aanmodaya w Kanchipuram, gdzie odnalazł książkę Universal Wisdom (Wieczysta Mądrość religii świata) napisaną przez angielskiego benedyktyna Bede Griffithsa. Zainspirowany duchowym testamentem tego wielkiego mistyka i mędrca – „wyjścia poza ograniczenia kulturowe wielkich religii i znalezienia mądrości leżącej u podstaw ich różnorodności” – przemierzał kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność.

Owocem tych wędrówek są dwa albumy fotograficzne z niepublikowanymi dotąd w Polsce tekstami z książek Bede Griffithsa, wydane w latach 2021 i 2022: „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum” (przedmowy Olga Tokarczuk i Jego Świątobliwość Dalajlama) i „Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość” (przedmowa Maja Jaszewska).

O godz. 18:00 w Sali Białej odbędzie się spotkanie autorskie z Andrzejem Ziółkowskim. Na wernisaż wystawy zapraszamy do Galerii Fotografii Fokus MOK o godz. 19:15.

Wystawa czynna do 21 listopada 2023 r. od wtorku do piątku w godz. 11:00-17:00 raz w niedziele w godz. 11:00-15:00.