8 maja 2023 r. o godz. 8.00 rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego został określony Zarządzeniem nr 26/2023 Prezydenta Miasta Siedlce z 30 stycznia 2023 r

Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 22 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 26 maja 2023 r. Do 2 czerwca rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają na czas na złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. Natomiast 6 czerwca nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego.Link do strony: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl/

W postepowaniu rekrutacyjnym uczestniczy 12 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce oraz 2 niepubliczne szkoły podstawowe.

Szczegóły i pełna oferta szkół uczestniczących w naborze są dostępne na stronie naborowej w zakładkach: „Zasady naboru” i „Oferta”.