Uniwersytet w Siedlcach, wraz z Akademią Nauk Stosowanych Mazovia i Muzeum Regionalnym im. M. Asłanowicza w Siedlcach zapraszają na Jubileuszowy XXV Festiwal Nauki i Sztuki, który odbędzie się w dniach 19 - 21 października br.

Patronem honorowym wydarzenia jest Prezydent Miasta, Pan Andrzej Sitnik. 

W programie Festiwalu liczne wykłady, warsztaty i prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i średnich, przedszkolaków i wszystkich mieszkańców miasta.

Szczegółowy program Festiwalu Nauki i Sztuki:  https://festiwal.uws.edu.pl/images/PDFs/festiwal_2023/fnis_program_2023.pdf