12 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w ramach której zostały wręczone dyrektorom,nauczycielom i wychowawcom Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody z rąk Prezydenta Andrzeja Sitnika oraz Zastępcy Prezydenta Roberta Szczepanika otrzymało 75 osób.

Na spotkanie przybyły m.in. władze samorządowe i administracyjne oświaty, przedstawiciele biskupa siedleckiego, członkowie rady miasta, przedstawiciele wyższych uczelni, reprezentanci służb i instytucji miejskich, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek i przedstawiciele związków zawodowych.

Wszystkich obecnych powitał Prezydent Miasta, który podziękował nauczycielom za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną pracę. W dalszej części uroczystości głos zabrali także: ks. kan. dr Jacek Szostakiewicz - Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców, Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Adam Skup - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Siedlcach oraz reprezentująca oświatowe związki zawodowe, Iwona Dziedzic-Myka – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Oddział w Siedlcach. W imieniu wyróżnionych nauczycieli podziękowania złożyła Małgorzata Szymaniuk-Kruk - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach. W swoich wypowiedziach wszyscy podkreślali, że zawód nauczyciela to niezwykle ważna i odpowiedzialna misja, łącząca w sobie odpowiedzialność za wychowywanie dzieci i młodzieży, rozwijanie ich pasji i zainteresowań, ale dająca wiele satysfakcji i spełnienia zawodowego.

W części artystycznej zaprezentowali się aktorzy Teatru ES – Dorota Kaczorek i Robert Protasewicz w recitalu „Muzyczna strona teatru”.

Na mocy Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 22 kwietnia 2004 rokuw sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Nagrody Prezydenta Miasta decyzją z dnia7 września 2023 roku otrzymało 75 wyróżniających się nauczycieli.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA:

Magdalena Kieszek - Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach

Sylwia Bąk - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Siedlcach

Janina Sereniak - Miejskie Przedszkole Nr 13 w Siedlcach

Anna Mateuszak - Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach

Edyta Burgs - Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20 w Siedlcach

Magdalena Mazur - Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

Iwona Wasilewska - Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach

Agnieszka Krzyzińska - Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Jolanta Batok - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Dorota Kondraciuk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Monika Kulicka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Magdalena Olszewska-Silna - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Anna Pietrzak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Małgorzata Satyła - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Justyna Wojewódzka - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Gabriela Narutowicza w Siedlcach

Agnieszka Majewska - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach

Mariola Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach

Bożena Adamczuk - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Michał Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Andrzej Jóźwiak - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Barbara Murek - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Joanna Sadowska-Wołowska- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Ewa Cała - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach

Dorota Kalinowska - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im.Władysława Broniewskiego w Siedlcach

Edyta Guth - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

Beata Jastrzębska - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

Barbara Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

Bożena Przedlacka - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

Edyta Flanczewska - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach

Agata Kesling - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach

Aleksandra Szmurło - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach

Karol Wnorowski - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach

Barbara Kuć - Szkoła Podstawowa nr 10 im.Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

Agnieszka Wiśniewska - Szkoła Podstawowa nr 10 im.Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

Agnieszka Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 10 im.Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

Ewa Kloge - Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach

Ewa Radzikowska - Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach

Anna Stępnik - Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach

Małgorzata Woźnica - Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach

Natalia Pawełkiewicz-Skup - Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Katarzyna Sypuła - Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI:

Marcin Górzny - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

Barbara Kowalczyk-Waszczuk - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

Ewa Muszyńska - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

Iwona Kiersztyn - II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

Anna Lipińska - II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

Anna Małgorzata Pawlik - II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigiw Siedlcach

Agnieszka Zdanowska - IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Joanna Brodacka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Małgorzata Kisielińska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Bożena Piskorz-Kruk - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Robert Borkowski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Wioletta Maria Pieńkowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Renata Teresa Paczóska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Łukasz Chojecki - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Elżbieta Jasińska-Gnat - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Monika Lewczuk - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Ewa Skolimowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Katarzyna Skolimowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

Katarzyna Syczewska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

Agnieszka Dołęga - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im.Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Małgorzata Teresa Stosio - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im.Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Maria Elwira Karpik - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im.Generała Józefa Bema w Siedlcach

Monika Łopuska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im.Generała Józefa Bema w Siedlcach

Monika Kowalczyk - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im.Generała Józefa Bema w Siedlcach

Krzysztof Troć - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

Stanisław Waberski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

Joanna Kalicka - Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach

Rafał Skóra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach

Małgorzata Szymaniuk-Kruk - Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach

Beata Piotrowska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach

Millena Wnuk - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach

Justyna Kowalczyk - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

Monika Knap - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

Katarzyna Piątek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach