13 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach odbyły się uroczystości z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.


W uroczystościach brał udział Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, który z tej okazji złożył specjalne podziękowania i gratulacje na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Olszewskiej-Silnej:

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej pragnę złożyć całejSpołeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej serdeczne gratulacje i wyrazy szczerego uznania.

Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją do podziękowań dla Dyrekcji, Nauczycieli, Wychowawców, Uczniów i Rodziców, za wytrwałą i sumienną pracę na rzecz rozwoju Szkoły, budującą jej tożsamość i prestiż w oparciu o tradycyjne i ponadczasowe wartości.

W roku 2023 przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej publicznej władzy oświatowej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku, była to pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa. Zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków.

Idee Komisji Edukacji Narodowej przetrwały do czasów współczesnych. Proces edukacji i wychowania jest realizowany w placówkach szkolnych, w których uczeń jest najważniejszy, nauczyciel jest pasjonatem całkowicie oddanym swojej pracy, a rodzice służą swoim wsparciem i pomocą współpracując z pedagogami i biorąc czynny udział w procesie edukacyjnym swoich dzieci.

Jestem przekonany, że dzisiejsze święto będzie dla Państwa niezapomnianym i wyjątkowym przeżyciem. Niech kolejne lata działalności Szkoły obfitują w sukcesy edukacyjne i wychowawcze,a przyszli absolwenci opuszczający mury szkoły będą ze wzruszeniem i sympatią myśleć o miejscu, w którym zdobywali wiedzę, nawiązywali pierwsze przyjaźnie i rozwijali swoje pasje i zainteresowania.